CAM KẾT QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ngày đăng: 20/02/2024 01:43 AM

  Chúng tôi, Nha Khoa Quốc Tế DALA, cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi. Dưới đây là cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư, đồng thời miễn trừ trách nhiệm về quyền riêng tư mặc định của Facebook:

  1. Bảo vệ Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách cẩn thận và an toàn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bất kỳ khách hàng nào cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía khách hàng.

  2. Sử Dụng Hợp Lý: Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ cho các mục đích liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và chỉ trong phạm vi được phép theo luật pháp.

  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi mất mát, sử dụng trái phép, hoặc truy cập không được ủy quyền.

  4. Tôn Trọng Quyền Riêng Tư: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi khách hàng và cam kết cung cấp các cơ hội và lựa chọn cho khách hàng để kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân của mình.

  Miễn Trừ Trách Nhiệm về Quyền Riêng Tư Mặc Định của Facebook:

  Xin lưu ý rằng, trong quá trình tương tác với Nha Khoa DALA trên nền tảng Facebook, chúng tôi sẽ tuân thủ các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư của Facebook. Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà khách hàng chia sẻ trên nền tảng này sẽ tuân thủ theo chính sách quyền riêng tư của Facebook và có thể chịu sự kiểm soát của Facebook.

  Xác nhận và Chấp Nhận:

  Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi trên nền tảng Facebook, quý khách hàng xác nhận rằng quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý với Cam kết Quyền Riêng Tư của chúng tôi và miễn trừ trách nhiệm về quyền riêng tư mặc định của Facebook.

  Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Nha Khoa Quốc Tế DALA. Chúng tôi cam kết luôn làm việc để bảo vệ quyền riêng tư của quý khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

  Trân trọng, 

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline